Franca
Kontakt

Franca Supermarketi

Rebranding, koji podrazumijeva proces uvođenja i jačanja novog brenda FRANCA je jedan je od najznačajnijih projekata u čiju smo realizaciju ušli. Odluka o uvođenju novog brenda Franca je donešena od strane menadžment tima kompanije 2007. godine. U tom periodu u Crnoj Gori takvi marketinški poduhvati su bili prava rijetkost, tako da je rebranding na neki način predstavljao i pilot projekat u Crnoj Gori.